1973թ. սեպտեմբերի 16 - Ժնեւում տեղի է ունեցել ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի ենթահանձնաժողովի 26-րդ նստաշրջանը

  • -- ::   |   |  

1973թ. սեպտեմբերի 16 - Ժնեւում տեղի է ունեցել ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի ազգային փոքրամասնությունների հանդեպ կիրառվող խտրականության կանխման եւ պաշտպանության ենթահանձնաժողովի 26-րդ նստաշրջանը,

որի ընդունած որոշման մեջ արձանագրվել է. «Անցնելով արդի փուլին, կարելի է հիշել բավականին առատ վկայությունների գոյությունը, որոնք ապացուցում են հայերի կոտորածը, որը նկատվում է 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը»: Թուրքիայի
բուռն ճնշման հետեւանքով բազմաթիվ քննարկումներից հետո 1985 թ. ընդունված որոշմամբ 1915-1916 թթ. հայերի ջարդը Օսմանյան Թուրքիայում որակվել է որպես ցեղասպանության օրինակ:
  -