1847 թ.ծնվել է հայազգի պատմաբան, հայագետ Ավետիք Լուկաչը (Ավետիքյան Ղուկաս)

  • -- ::   |   |  

1847 թ. հոկտեմբերի 18-ին Տրանսիլվանիայի (Ռումինիա) Եղիսաբեթուպոլիս

քաղաքում ծնվել է հայազգի պատմաբան, հայագետ Ավետիք Լուկաչը (Ավետիքյան Ղուկաս): (Վախճ. 1909 թ.):

  -