Նոր Ջուղայում ծնվել է հայագետ Մկրտիչ Էմինը

  • -- ::   | Armenia  |  

Մկրտիչ Հովսեփի Էմին (իսկական ազգանունը` Կարապետյան1815—1890), հայ պատմաբան, հայագետ: Լազարյան ճեմարանի պրոֆեսոր և հայագիտության ամբիոնի վարիչ: Էմինի աշխատասիրությամբ են լույս տեսել Ղազար ՓարպեցուՀովհաննես ԴրասխանակերտցուՄովսես ԿաղանկատվացուՄխիթար ԱյրիվանեցուՎարդան Արևելցու և Ստեփանոս Օրբելյանի բնագրերը: Ռուսերեն և ֆրանսերեն է թարգմանել հայ միջնադարյան հեղինակների մի շարք աշխատություններ, այդ թվում Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության»

ռուսերեն թարգմանությունը (լույս է տեսել 1858թ. փետրվարին, երկրորդ վերամշակված հրատարակությունը` 1893թ.): Հեղինակ է խորենացիագիտական ուսումնասիրությունների: 

տեսել Ղազար
  -