Լուրեր Հայաստանից եւ Սփյուռքից, News from Armenia and Diaspora, Новости Армении и Диаспоры - Նոյյան Տապան
Թադէոս Եսայեան բանաստեղծը
  • Գրական էջ
  • 2021-11-27 16:30:44

Գրեց ՝ Յովսէփ Նալպանտեան   Յարգելի եւ սիրելի ներկաներ,   Արեւմտահայերէնի ահաւոր վայրէջքին եւ Արեւելահայերէնի տարտամ եւ պղտոր ապագային ի տես, արեւմտահայերէն նոր եւ որակաւոր գիրքի լոյս ընծայումը մեր սիրտը հրճուանքով կը լեցնէ: