Լուրեր Հայաստանից եւ Սփյուռքից, News from Armenia and Diaspora, Новости Армении и Диаспоры - Նոյյան Տապան
Պատմաբան Յովսեփ Նալպանտեան
  • Գրական էջ
  • 2021-12-13 18:49:35

  ՊԱՏՄԱԲԱՆ ՅՈՎՍԷՓ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ   Գրեց՝ Թադէոս Եսայեան   Սեպտեմբեր 2018-ին, Երեւանի մէջ  լոյս տեսաւ Յովսէփ Նալպանտեանի «Միջազգային Պատմութիւն» խորագիրով հատորը, որուն մակագրուած օրինակը ստացայ Սեպտեմբեր 2021-ին: Հատորը կը բաղկանայ 719 էջերէ, ուր միջազգային

Թադէոս Եսայեան բանաստեղծը
  • Գրական էջ
  • 2021-11-27 16:30:44

Գրեց ՝ Յովսէփ Նալպանտեան   Յարգելի եւ սիրելի ներկաներ,   Արեւմտահայերէնի ահաւոր վայրէջքին եւ Արեւելահայերէնի տարտամ եւ պղտոր ապագային ի տես, արեւմտահայերէն նոր եւ որակաւոր գիրքի լոյս ընծայումը մեր սիրտը հրճուանքով կը լեցնէ: