Նոյեմբերի 24-ին Սիմոն Վրացյանի նախագահությամբ կազմվել է նոր կառավարություն

Նոյեմբերի 24-ին Սիմոն Վրացյանի նախագահությամբ կազմվել է նոր կառավարություն

  • -- ::   |   |  

1920 թվականի նոյեմբերի 24-ին ընկել է

դաշնակցական հին կառավարությունը եւ կազմվել նոր կառավարություն` Սիմոն Վրացյանի նախագահությամբ: