Le guide pour enfants «Tout pour les enfants» est également disponible en format électronique


www.kids.nt.am
2016-06-01 10:32:22  | Arménie  |   Nouveaux livres | 608   
Յուրաքանչյուր ծնողի ամենամեծ ցանկությունն է տեսնել իր երեխային առողջ եւ ուրախ, հնարավորինս շուտ հայտանբերել նրա մեջ հասունացող տաղանդը եւ լավ մասնագետների օգնությամբ սկսել այն զարգացնել: «Նոյյան Տապան»-ի նոր նախագիծը՝